Jotunheimen Rundt

Løypeprofil


Tabellen under viser ulike deler av Jotunheimen Rundt løypa.
              km   akk.alt. akk.utfor min.alt. max.alt.
Lærdal - Filefjell     63     1036     32     9   1013
Filefjell - Fagernes    82     167    812    360   1013
Fagernes - Valdersflya   59     1237    216    368   1389
Valdresflya - Randsverk   45      91    737    738   1389
Randsverk - Lom       44     366    739    370    900
Lom - Sognefjell      50     1186    120    370   1436
Sognefjell - Gaupne     58     202    1628    10   1436
Gaupne - Sogndal      29     334    333     8    315
TOTAL           430     4619    4617     8   1436
profile map
Et komplett profilkart med navn på hver matstasjon. Under vises det samme profilkartet delt opp i tre deler med finere inndeling.

Detaljinformasjon

Profilene er laget av Arne Mikkelsen.


Tilbake til hovedsiden for Jotunheimen Rundt
Tilbake til Jørn's Cycling Homepage

Sist modifisert 25.05.1999
I made this! Jørn Dahl-Stamnes